چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان دکتری تکمیل ظرفیت 94

اطلاعیه ثبت نام معرفی شدگان دکتری تکمیل ظرفیت 94

مدارك مورد نياز ثبت نام حضوري:

- اصل وكپي كليه مدارك مندرج دراطلاعيه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور

- فرم معدل وتعداد واحدهاي گذرانده مخصوص دانشجويان سال آخر(مندرج درصفحه94 دفترچه

راهنماي انتخاب رشته تحصيلي(

- فرم الف: براساس اطلاعيه ثبت نام سازمان سنجش

- فرم ب: مخصوص داوطلبان رزمنده

فرم ج: مخصوص داوطلبان رزمنده جهادگر

- فرم د: تعهد فراغت ازتحصيل دانشجويان نيمسال آخرمقطع كارشناسي ارشد

- فرم ه: تعهد آموزش رايگان

 دانلود فايل : New_folder.zip ( 850KB )


١٠:٤٨ - 1394/11/28    /    شماره : ٣٢٥    /    تعداد نمایش : ٦٨٨خروج