مدیریت امور آموزشی
EnAr
18 خرداد 1401

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1401-1400 دانشگاه هرمزگان

11 خرداد 1401

زمانبندی جدید ثبت نام پروژه

11 خرداد 1401

گزارش 428

11 خرداد 1401

آیین نامه امتحانات

11 خرداد 1401

آیین نامه غیبت دانشجو

11 خرداد 1401

مهلت تقاضای تجدید نظر و ثبت نمرات

11 خرداد 1401

حذف پزشکی

04 خرداد 1401

برنامه زمانی و شرایط حذف اضطراری (نهایی) و حذف ترم برای اجرا صرفاً در نیمسال دوم 1401-1400

03 خرداد 1401

زمان برگزاری امتحان میان ترم درس اندیشه اسلامی (2)

10 اردیبهشت 1401

زمان برگزاری جلسات شورای بررسی موارد خاص(دانشگاهی و استانی)

10 اردیبهشت 1401

اطلاعيه ثبت نام مقدماتي (انتخاب واحد مرحله اول)

31 فروردین 1401

اطلاعیه مخصوص دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی در نیمسال 1402-1401

11 فروردین 1401

ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی سال 1400

11 فروردین 1401

دستورالعمل جامع از سرگيري آموزش حضوري

13 بهمن 1400

اطلاعیه شماره(1)، با موضوع نحوه برگزاری کلاسها در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400

28 دی 1400

برنامه زمانی برگزاری جلسات کمیسیون موارد خاص دانشگاهی و استانی

1