مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

مدیر امور آموزشی

اطلاعیه افزایش سنوات مخصوص دانشجویان پسر

با توجه به اتمام سنوات قانونی یا ارفاقی شما تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

دانشجویان گرامی:

 

      با توجه به اتمام سنوات قانونی یا ارفاقی شما تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 در صورت نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه پروژه های اخذ شده و یا اخذ واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 لازم است حداکثر تا تاریخ 402/03/15 به  کمیسیون موارد خاص و اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

 

بدیهی است در صورت عدم ارائه مجوز سنوات ارفاقی برای نیمسال اول 1402 از کمیسیون موارد خاص و معاونت وظیفه عمومی بندرعباس، از ادامه تحصیل محروم خواهید شد.

 

 

                                                           مدیر امور آموزشی دانشگاه

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 424
captcha