مدیریت امور آموزشی
EnAr

آیین نامه غیبت دانشجو

حضور در امتحانات پایان نیمسال برای همه دانشجویان الزامی است و در صورت غیبت در امتحان پایان نیمسال، نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و ... برای دانشجو به هیچ و جه منظور نخواهد گردید.

1   1
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 296
captcha