مدیریت امور آموزشی
EnAr

آیین نامه امتحانات

امتحانات پایان نیمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است

0   0
بازدید امروز: 2    بازدید کل: 365
captcha