دوره های آموزش کوتاه مدت

آموزشهاي کوتاه مدت به آموزشهايي اطلاق مي شود که هدف آن ارتقاي سطح دانش و توان شاغلين دولتي و غير دولتي مرتبط با حوزه هاي علم و صنعت و ايجاد مهارتهاي شغلي در ايشان است. اين آموزشها به منظور توسعه دانش تخصصي مديران و کارشناسان، افزايش بهره وري نيروي انساني شاغل در دستگاههاي اداري، افزايش دانش کاربردي، ارتقاي سطح علمي و تخصصي، پرورش نيروي متخصص، خلاق و کارآمد و توانمند سازي مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار مي گردد. فراگيران اين دوره ها پس از طي دوره و موفقيت در آزمون مربوطه، به اخذ گواهي پايان دوره نائل مي گردند.

 

تکدرس

دوره آموزشي است که شامل دروسي مي باشد که بطور رسمي در چهارچوب برنامه آموزشي دانشگاه و بر اساس تقويم سالانه آموزشي دانشگاه ارائه مي‌گردد. به دانش پذيران تکدرس به هيچ عنوان و در هيچ زماني مدرک رسمي دانشگاهي اعطاء نمي‌شود و فقط گواهي گذراندن درس يا دروس مربوط (با ذکر نمره) ارائه مي‌گردد.