وظايف آموزشي

·        ارائه آموزشهاي ضمن خدمت و مداوم برای کارکنان سازمانهای دولتی و غیر دولتی بصورت حضوری و الکترونیکی

·        ارائه  ارائه کارگاههای تخصصی متناسب با نيازهاي جامعه

·         ارائه آموزشهاي کوتاه مدت عمومي و تخصصي براي مديران و كارشناسان سازمانها، صنایع و کارخانجات دولتي و غير دولتي

·         آموزشهاي کوتاه مدت عمومي و تخصصي براي متقاضیان

·         برگزاری دوره های رسمی کارشناسی و تحصيلات تکميلي در قالب آموزش الکترونیکی

·         ارائه دروس رسمي ارائه شده در دانشگاه به شیوه حضوری و الکترونیکی در قالب تک درس

·         ارائه دوره های آموزش حرفه ای مهندسان برای متقاضیان تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی

·         برگزاری آزمونهای استخدامی ادارت، کارخانجات و صنایع از مرحله ثبت نام از داوطلبان تا برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج

·         برگزاری آزمونهای سراسری، کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور

 

وظايف اداري دفتر

·        برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي

·         تدوين دوره هاي کوتاه مدت پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه

·         هماهنگي با اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي

·        تهیه و تنظیم تفاهم نامه و قراردادهاي همكاري جهت برگزاري دوره هاي آموزشي

·         انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي

·         تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده

·         تهيه برنامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و میان مدت

·         برنامه ريزي و اجراي فرايند برگزاري دوره هاي كوتاه مدت

·         برنامه ريزي جهت راه اندازی دوره های الکترونیک در مقاطع تحصلی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

·         تهيه شيوه نامه و آئين نامه هاي پذيرش دانشجو در دوره هاي مختلف ارائه شده توسط دفتر

·         نظارت بر حسن اجرای دوره ها

·         كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های آموزشی و تولید محتوای دروس

·         تهيه و اعطاي گواهي يا مدرک پايان دوره