درخواست ترفیع پایه تشویقی

درخواست ترفیع پایه تشویقی

١١:٤٢ - 1398/02/23 - تعداد نظرات : ٠

ترفیع سالیانه

فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

١١:٣٤ - 1398/02/23 - تعداد نظرات : ٠

تکمیل فرم ترفیع اعضای هیات علمی

تکمیل فرم ترفیع اعضای هیات علمی جهت بررسی پایه استحقاقی و تشویقی

٠٩:٤٦ - 1396/11/08 - تعداد نظرات : ٠

دستورالعمل ترفیع اعضای هیات علمی

دستورالعمل ترفیع هیات علمی

٠٨:١٩ - 1396/10/13 - تعداد نظرات : ٠

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

آگهی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی کارشناسی ارشد موسسه اموزش عالی حکمت (غیر دولتی - غیر انتفاعی)

١٣:٣٩ - 1395/03/29 - تعداد نظرات : ٠


2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>